Pytanie

07.08.2009
Jakie kroki prawne powinien podjąć przedsiębiorca budowlany w stosunku do Zamawiającego, aby odzyskać wpłacone wadium (250.000 zł), a jakie w stosunku do pracownika za sprawą, którego przedsiębiorca nie uzupełnił dokumentów. Pracownik przedsiębiorcy odebrał korespondencję od Zamawiającego, ale nie przekazał jej przedsiębiorcy, gdyż miał żal do przedsiębiorcy za nie wypłacenie mu premii uznaniowej. Czy jest to sytuacja na podstawie której można dochodzić zwrotu wadium. Nie może przecież być tak w państwie prawa, że przedsiębiorca od wielu lat startujący w zamówieniach publicznych, traci wadium tylko dla tego, że przystąpił do przetargu. Czy nie jest to bezprawne przysporzenie majątkowe przez Zamawiającego (art. 5 k.c.)? Proszę o analizę prawną sytuacji zatrzymanego przez Zamawiającego wpłaconego wadium (czy na przykład powiadomienie faksem jest dopuszczalne?) oraz analizę prawną sytuacji w której jest możliwym odzyskanie zatrzymanego wadium (wina pracownika). Rozumiem sytuację, kiedy Wykonawca po wybraniu jego oferty nie przystępuje do realizacji zamówienia. Czy o ile odebrał korespondencję nieupoważniony pracownik, można podnosić ten przypadek?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • [POG-5/A] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

  • wniosek o zniesienie separacji pobierz

  • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego pobierz

więcej