Porady prawne

 • 2011-01-05

  Jakie są konsekwencje zapłaty składek ZUS z opóźnieniem jednodniowym, tj. termin zapłaty jest 15-ego, a składki zostaną opłacone 16-ego. Czy to prawda, że w takim przypadku ZUS oprócz naliczenia odsetek za zwłokę zawiesza również na pół roku korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-23

  W wyniku błędnie obliczonej kwoty ograniczenia wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstała niedopłata składek za m-c listopad i grudzień 2003 roku, a nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS z urzędu dokonał stosownych korekt. Zakład pracy uiścił zaległość niedopłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-03

  Otrzymałem z ZUS decyzje odmowną w sprawie zasiłku opiekuńczego za wnioskowany okres w miesiącu wrześniu 2010r. Jako powód w uzasadnieniu podaje: „Jak wynika z posiadanej dokumentacji od 1 września 2010 r. nie podlega Pan dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ składka na to ubezpieczenie za miesiąc wrzesień została zapłacona po ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-15

  Jaki kod ubezpieczenia należy przypisać na deklaracji ZUA osobie, która będzie wykonywała pracę na umowę zlecenia, a obecnie przebywa na urlopie wychowawczym? Osoba, którą chcemy zatrudnić w firmie na umowę zlecenia jest pracownikiem Starostwa Powiatowego (umowa o pracę) przebywającą na urlopie wychowawczym. Umowa zlecenia trwać będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-04

  Otworzyłem własną firmę 01-03-2010r. Jestem na pomniejszonym ZUS-ie przez okres 2-ch lat. 01-05-2010r. dostałem zawału serca. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od 01-05-10r. do 04-06-10r. (w tym 5 dni pobyt w szpitalu) i będę chorował nadal. Czy będę miał wypłacone świadczenie chorobowe przez ZUS? I w jakiej kwocie oraz w jakim ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-13

  Czy płatnik składek ZUS jest zobowiązany uregulować niedopłaty składki emerytalno-rentowej z lat ubiegłych (1999-2002) dotyczącej części płatnika czy również w części dotyczącej pracownika (ubezpieczonego), mając na uwadze to, iż część składki ubezpieczonych nie jest możliwa do potrącenia z uwagi na fakt, że osoby te nie są już ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-10

  Pracownik (umowa na czas nieokreślony) od miesiąca marca otrzymał dodatek specjalny. Jednocześnie w tym samym miesiącu (marzec) zachorował. Czy w podstawie zasiłku chorobowego zostanie uwzględniony dodatek specjalny , czy nie (przyjmujemy podstawę zasiłku z 12 miesięcy przed niezdolnością do pracy). Jeśli tak to w jakiej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-15

  Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może pojechać do sanatorium?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 57
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

 • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku pobierz

 • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

więcej