Pytanie

23.11.2007
Złożyłam pracodawcy dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy mogę na ten okres wziąć urlop wypoczynkowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

  • [DRUK ZP-14] Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych pobierz

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

więcej