Porady prawne

 • 2012-06-04

  Pracownik przebywał 182 dni na zasiłku chorobowym oraz 8 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy za ten okres przysługuje mu urlop wypoczynkowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-22

  Zmieniam pracę, czy niewykorzystany urlop u poprzedniego pracodawcy będę mógł wykorzystać u nowego pracodawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-24

  Czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-17

  Pracownik wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy (sobota) przez np. 5 lub 2 godziny. Czy zakład pracy powinien udzielić pracownikowi w zamian za ten czas pracy jeden cały dzień wolnego (czyli 8 godzin), czy tylko tyle godzin wolnego, ile przepracował w tym dniu wolnym ( 2 lub 5 godzin)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-13

  Na jaki okres musiałabym przyjąć do pracy na umowę o pracę na pełny etat, aby pracownica uzyskała prawo do urlopu wychowawczego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-21

  Pracownikowi kończy się umowa o pracę i będę z nim podpisywał kolejną umowę. Czy muszę wypłacać mu ekwiwalent za urlop?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-22

  Czy nauczyciel akademicki może starać się o roczny, płatny urlop dla poratowania zdrowia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-22

  Zatrudniam pracownika, który kilkakrotnie korzystał z urlopu bezpłatnego. Nigdy nie był na nim cały miesiąc. Łącznie przez cały rok był na urlopie bezpłatnym 40 dni. Czy w takim układzie powinnam mu obniżyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

 • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej