Porady prawne

 • 2011-08-19

  Czy okres prowadzenia działalności zaliczamy do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  W regulaminie funduszu socjalnego firmy istnieje zapis że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego w nieprzerwanym wymiarze minimum 14 dni kalendarzowych. W oparciu o ten zapis we wniosku pracownika o dofinsowanie w rubryce wypełnianej przez komórkę kadr jest oświadczenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-22

  Czy w zakładzie pracy należy, aby pracownik zaplanował urlop na cały rok?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-22

  Czy można udzielić pracownikowi urlopu na część dnia, np. czy pracownik może wziąć 4 godziny urlopu jednego dnia i 4 godziny urlopu drugiego dnia i pracować Czylok po cztery godziny dziennie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Mam pytanie dotyczące urlopu okolicznościowego a mianowicie czy urlopy taki udzielany pracownikowi jest urlopem płatnym przez pracodawcę, czy urlopem bezpłatnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-19

  Czy w przypadku śmierci teścia pracownik, jako pracodawca jestem zobowiązany udzielić mu dnia wolnego na pogrzeb?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-01

  Skarbnik Gminy przebywa od 13 kwietnia 2011 r. na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu będzie przebywała co najmniej 6 miesięcy może i dłużej. Z dniem 16 czerwca 2011 r. została odwołana ze stanowiska skarbnika gminy, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Po wykorzystaniu zwolnienia zamierza powrócić do pracy, ale na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-20

  Z roszczeniem o wypłatę ekwiwalentu za urlop wstąpił do nas pracownik z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika., gdyż chciał on natychmiast zmienić miejsce pracy. Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie stosunku pracy a pracownik od następnego dnia rozpoczął pracę w nowej firmie. Czy jesteśmy ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

 • ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pobierz

 • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

więcej