Porady prawne

 • 2011-05-20

  Od czerwca podejmę swoją pierwszą pracę, w związku z tym mam pytanie, jaki będzie mi przysługiwał wymiar urlopu w tym roku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-20

  Zatrudniłem osobę bezrobotną (przed podjęciem pracy osoba ta była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna), czy do wyliczenia wymiaru urlopu pracownikowi należy brać pod uwagę okres w jakim pozostawał on bezrobotny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-01

  Gmina ma zatrudnionego jednego pracownika na stanowisku ds. wymiaru i poboru podatków. Ze względu na bardzo dużą ilość pracy na tym stanowisku pracownik nie był w stanie wykorzystać urlopu. Czy gmina może wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-10

  Ma zatrudnić pracownika, który w dniu 20.08.2008 - uzyskał tytuł licencjata. Potem studiował dalej zaocznie, a w między czasie odbył staż w okresie 03.11.2008-02.06.2009 r. i był zatrudniony 01.09.2009- 31.08.2010 r (5/18 etatu) i miał następny staż od dnia 27.10.2010 - 04.03.2011 r. Jak wymiar urlopu należy się takiej osobie 20, czy 26 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-18

  W Urzędzie Gminy została zatrudniona osoba na stanowisku robotnik gospodarczy na okres od dnia 27 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Od dnia 30 listopada 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia 30 maja 2010 r. Następnie na okres od 31 maja 2010 do 26 listopada 2010 r. i od 27 listopada 2010 r. do 24 lutego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-29

  Pracownik był zatrudniony w Urzędzie w okresie od dnia 16.08.2010 r. do dnia 6.12.2010 r. Zostało mu wydane świadectwo pracy i udzielono mu urlopu w wymiarze 5 dni czyli 40 godzin. Była to praca podjęta po raz pierwszy. Następnie zawarto z nim kolejną umowę od dnia 7.12.2010r do 31.12.2010 r. W jakim wymiarze należy mu udzielić urlopu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-24

  Czy urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe i przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - przewidziany w art.103(2) § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. – Kodeks pracy, przysługuje pracownikowi samorządowemu, który zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-22

  Pracownik jest zatrudniony od 28.04.2009 na umowę o pracę na okres 2 lat, na pełny etat. Pracownik skończył studia, ale się nie obronił, jest to pierwsza praca na umowę o pracę. Proszę o informację, jaki jest wymiar roczny urlopu tego pracownika. Co z urlopem za 2011 r., kiedy wiemy już, że nie będziemy przedłużać umowy - ile jest to ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

 • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

 • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

 • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej