Porady prawne

 • 2008-02-15

  W jakim terminie i jakie dokumenty powinien złożyć pracownik występujący o urlop wychowawczy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-15

  W zeszłym roku nie wykorzystałem 4 dni urlopu na żądanie. Czy w tym roku będę mógł skorzystać z niego w podwójnym wymiarze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-14

  Moja córka bierze ślub. Czy w związku z tym będę mogła skorzystać z dni wolnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-14

  Zatrudniamy pracownika, który ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. W styczniu tego roku nabył on z tytułu niepełnosprawności prawo do dziesięciu dni dodatkowego urlopu, z czego całość wykorzystał w lutym. W marcu pracownik ponownie stanie przed komisją do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli zostanie wobec ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-23

  Pracownica naszej firmy w czasie w ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim przez ponad 30 dni. Bezpośrednio po tym urodziła i poszła na urlop macierzyński. Czy po powrocie należy ją skierować na kontrolne badania lekarskie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-17

  Podjąłem studia przed rozpoczęciem pracy. W chwili obecnej wystąpiłem z pismem do pracodawcy o udzielenie mi urlopu szkoleniowego. Odmówiono i go z powodu, że to nie firma skierowała mnie na studia. Czy firma powinna udzielić mi urlopu szkoleniowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-15

  Zatrudniłam pracownika, który miał ukończone studia licencjackie. W trakcie dwuletniego zatrudnienia pracownik ukończył 2 letnie studia magisterskie. Czy w takiej sytuacji powinnam teraz zaliczyć pracownikowi 8 lat z tytułu ukończenia studiów magisterskich i 2 lata pracy i w związku z tym urlop pracownika powinien wynosić 26 dni?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-14

  Pracodawca w styczniu 2008 r. rozwiązał umowę z pracownikiem, który ma zaległy urlop za rok 2007. W jaki sposób powinien obliczyć ekwiwalent za urlop i jaki współczynnik zastosować - za rok 2007 czy rok 2008? Jaki jest współczynnik w 2008 r.?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • [AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich pobierz

 • ZUS Z15 wniosek do zasiłku opiekuńczego pobierz

 • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego pobierz

więcej