Porady prawne

 • 2007-12-13

  Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę i obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Mam do wykorzystania 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w związku z tym mogę w okresie wypowiedzenia rozpocząć nową pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Czy można udzielić urlopu na kilka godzin w ciągu dnia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-10

  Czy pracodawca ma prawo odwołać z urlopu pracownika? Czy w przypadku jeśli pracownik jest nietrzeźwy też musi stawić się do pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-07

  Zatrudniłem osobę, której staż pracy do urlopu na dzień 1 listopada wynosi 9 lat 10 miesięcy i 2 dni. Kiedy pracownik nabędzie prawo do wyższego wymiaru w tym roku, czy w roku następnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-07

  Pracownik, który podjął swoją pierwszą w życiu pracę 15 października 2007 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego od 01 listopada. Czy urlop mu sie należy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-06

  Czy pracodawca ma prawo zatrudnić osobę na to samo stanowisko co osoba przebywająca w tym czasie na urlopie wychowawczym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Wystąpiłam o udzielenie mi w okresie wypowiedzenia urlopu za ten rok i 10 dni za rok poprzedni. Pracodawca nie chce mi go udzielić twierdząc, że zginęły moje wszystkie wnioski urlopowe z akt osobowych i w związku z tym nie może ustalić ile dni urlopu mi przysługuje. Mam kserokopie wszystkich swoich wniosków urlopowych, czy na tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Wykorzystuję urlop w okresie wypowiedzenia. Czy przysługuje mi za ten okres wynagrodzenie, bo pracodawca nie zapłacił mi za miniony miesiąc?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

 • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

 • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

 • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

więcej