Porady prawne

 • 2007-12-05

  Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę i obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Mam do wykorzystania 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w związku z tym mogę w okresie wypowiedzenia rozpocząć nową pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Pracownica chce zrezygnować z urlopu wychowawczego udzielonego na trzy lata. Czy pracodawca musi wyrazić na to zgodę
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-04

  Czy pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie przysługuje ekwiwalent za urlop?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-03

  Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Czy może on w tym czasie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-30

  Przebywam od 1 stycznia 2007 r. na urlopie wychowawczym i wracam do pracy 1 listopada 2007 r. Czy należy mi się cały urlop wypoczynkowy za ten rok?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-29

  Młodociany, uczeń pierwszej klasy rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę. Wcześniej wykorzystał 38 dni urlopu wypoczynkowego - po 6 godzin, bo taki był jego dobowy wymiar czasu pracy. Czy powinnm podać na świadectwie pracy, że uczeń wykorzystał w roku kalendarzowym 38 dni urlopu tj. 228 godzin
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-28

  Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim i kolejno zasiłku rehabilitacyjnym od 2006 r. , którego chcę zwolnić w listopadzie 2007 r. na podstawie art. 53 Kodeksu pracy przysługuje urlop, czy też ekwiwalent za okres niezdolności do pracy.Czy wypłacając ekwiwalent za urlop zaległy powinnam zastosować współczynnik z roku z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-26

  Kto ma obowiązek wyznaczyć osobę na zastępstwo w przypadku urlopu pracownika? Pracownik czy pracodawca?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich pobierz

 • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

 • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

 • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

więcej