Porady prawne

 • 2007-11-23

  Czy pracodawca ma prawo nie udzielić mi urlopu wychowawczego, jeżeli przy przyjęciu do pracy podpisałam oświadczenie, że nie będę korzystała z niego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-23

  Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Mam do wykorzystania 20 dni urlopu wypoczynkowego. Czy okres wypowiedzenia sumuje się z dniami urlopowymi, co powoduje że moja umowa rozwiąże się dopiero po upływie dwóch tygodni i 20 dni w ciągu których będę korzystał z urlopu? Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-23

  Złożyłam pracodawcy dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy mogę na ten okres wziąć urlop wypoczynkowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Czy mogę żądać wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy jestem na urlopie wychowawczym do końca roku 2008, a mam zaległy urlop jeszcze z 2006 r
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Czy wypowiadając pracownikowi umowę o pracę pracodawca może udzielić mu w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego, żeby nie wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

 • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

 • Wniosek o stwierdzenie zgonu pobierz

więcej