Pytanie

07.01.2010
Czy pracodawca ma prawo skutecznie odmawiać wypłaty świadczeń wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego (zarejestrowanego w PIP) wobec pracownika, który wprowadzał te zobowiązania do ZUZP jako prezes firmy? Pracownik ten był zatrudniony dużo wcześniej na zwykłym stanowisku pracy w tym zakładzie i nigdy umowa o pracę nie została rozwiązana. W okresie, gdy pracownik ten pełnił funkcję Prezesa, obowiązywała dodatkowa umowa bez określenia, czy jest to umowa o pracę, czy umowa powołania lub zarządzania. Jednak w tej umowie znajduje się sformułowanie „w czasie stosunku pracy”. Pracodawca odmawia wypłaty podnosząc argument, że podpisujący jako pracodawca, nie może być jednocześnie beneficjentem ZUZP. Należy dodać, że po zakończeniu kadencji, pracownik ten otrzymał stanowisko pracownicze w tej firmie i realizacja tych zobowiązań ma być znów realizowana w okresie po ustaniu członkostwa w zarządzie tego pracownika, a zobowiązania te są powszechne, to znaczy dotyczą wszystkich pracowników. Czy jest w tym zakresie orzecznictwo SN?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

więcej