Porady prawne

 • 2012-07-13

  Mam zamiar wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić mi przerwy w czasie pracy na karmienie dziecka piersią?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-07

  Na jaki okres musiałabym przyjąć do pracy na umowę o pracę na pełny etat, aby pracownica uzyskała prawo do urlopu wychowawczego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-02

  Zatrudniam na pełen etat pracownicę, która korzysta z przerwy na karmienie dziecka. Dziecko ma w tej chwili 1,5 roku, pracownica nadal je karmi piersią, co potwierdza zaświadczeniami lekarskimi. Mam pytanie, jak długo może ona korzystać z tych przerw? Czy, jeżeli będzie karmić nawet do 3-ego roku życia dziecka, czy mam obowiązek udzielać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-16

  Moja pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim w wymiarze 120 dni do 03.02.2011 r. Podobno może przedłużyć urlop o dwa tygodnie. Czy to prawda?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-14

  Czy pracownica zatrudniona na umowę o pracę przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca zasiłek macierzyński może zrzec się prawa do urlopu i zasiłku macierzyńskiego przed upływem terminu wyliczonego urlopu macierzyńskiego i podjąć zatrudnienie w macierzystym zakładzie pracy? Jednocześnie nadmieniam, że ojciec dziecka nie będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Czy pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego przed rozpoczęciem tego urlopu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wcześniej wrócić do pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 519
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

 • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

 • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

 • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej