Porady prawne

 • 2012-10-28

  Jestem zatrudniony od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Czy pracodawca ma obowiązek sam udzielić mi dni wolnych na poszukiwanie pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Z art. 70 b ust. 2 pkt 2 wynika, że pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia młodocianego ,,w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy'' w wysokości 240 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia. Czy ,,pełnym miesiącem kształcenia'' w rozumieniu ustawy, jest miesiąc, w którym z dołączonego do wniosku świadectwa pracy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-19

  Chcę zatrudnić do pracy na 1/8 etatu osobę, która ukończyła 18lat, ale jeszcze się uczy - w tym roku zdaje maturę. Czy mogę zatrudnić ją przed ukończeniem matury i czy może to być umowa o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-27

  Ile wynosi aktualnie wynagrodzenie minimalne młodocianych uczniów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-16

  Zgłosił się uczeń kl. III w wieku 18 lat o kontynuację nauki zawodu w moim zakładzie pracy. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w poprzednim zakładzie pracy rozwiązał 31.08.2009 r. za porozumieniem stron, ze mną umowę chce kontynuować od 01/09/2009. Czy pomimo skończonych 18 lat mogę podpisać z nim umowę w celu przygotowania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-14

  Mąż prowadzi firmę usługową X, ja firmę Y. Mąż posiada uprawnienia czeladnicze (szkoła zawodowa + liceum dla pracujących), ja z kolej jestem po studiach wyższych inżynierskich (zootechnik), podyplomowych (finanse i bankowość) oraz studium nauczycielskim. Moje pytanie brzmi : czy w związku z tym firma męża X , może przyjmować na praktyki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-03

  Czy dziecko, które ukończyło 14 lat, może legalnie podjąć pracę na czas wakacji lub dorywczo w czasie wolnym od zajęć? Jeśli tak, to na jakich warunkach i jakie są formalności, które należy dopełnić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-30

  Jaki urlop przysługuje młodocianemu zatrudnionemu na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy muszę udzielić mu urlopu w okresie wakacji?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Pozew o alimenty II pobierz

 • Umowa spółki cywilnej pobierz

 • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

więcej