Pytanie

14.09.2009
Mąż prowadzi firmę usługową X, ja firmę Y. Mąż posiada uprawnienia czeladnicze (szkoła zawodowa + liceum dla pracujących), ja z kolej jestem po studiach wyższych inżynierskich (zootechnik), podyplomowych (finanse i bankowość) oraz studium nauczycielskim. Moje pytanie brzmi : czy w związku z tym firma męża X , może przyjmować na praktyki uczniów (czy moje uprawnienia nauczycielskie się tu w jakiś sposób liczą) lub co do tego jest potrzebne?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

więcej