Pytanie

08.10.2010
Z art. 70 b ust. 2 pkt 2 wynika, że pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia młodocianego ,,w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy'' w wysokości 240 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia. Czy ,,pełnym miesiącem kształcenia'' w rozumieniu ustawy, jest miesiąc, w którym z dołączonego do wniosku świadectwa pracy wynika, że młodociany korzystał z urlopu bezpłatnego? A czy są nimi miesiące, w których młodociany był na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku pobierz

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

  • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

więcej