Porady prawne

 • 2007-11-29

  Młodociany, uczeń pierwszej klasy rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę. Wcześniej wykorzystał 38 dni urlopu wypoczynkowego - po 6 godzin, bo taki był jego dobowy wymiar czasu pracy. Czy powinnm podać na świadectwie pracy, że uczeń wykorzystał w roku kalendarzowym 38 dni urlopu tj. 228 godzin
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Czy mogę rozwiązać umowę o pracę zawartą z młodocianym od września 2007 r. w celu przygotowania zawodowego, który od miesiąca nie pojawił się w pracy? Czy jest jakaś specjalna procedura wypowiedzenia umowy młodocianemu i czy mogę rozwiązać z nim umowę w trybie natychmiastowym dyscyplinarnym lub za porozumieniem stron?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Jaki urlop przysługuje młodocianemu zatrudnionemu na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i czy urlop przypada tylko na dni pracy (praktyki) czy kolejne dni tygodnia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Czy możemy zatrudnić 15 latka. Czy jest potrzebna do tego zgoda rodziców i jakich prac taka osoba nie może wykonywać?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

 • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pobierz

 • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej