Porady prawne

 • 2012-06-04

  Jakie są konsekwencje prawne dla pracodawcy, który dopuścił pracownika do pracy bez badań lekarskich. Czy to jest przestępstwo, wykroczenie czy uchybienie procedury przyjmowania pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-29

  Jakie przepisy regulują kwestię związaną z temperaturą w biurze jako w miejscu pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-25

  Komisja BHP - czy zakład może ustalić częstotliwość spotkań komisji np. 2 razy w miesiącu? Czy służba BHP ma obowiązek sporządzania protokołu z komisji? Czy, jeżeli w zakładzie powołany jest społeczny inspektor pracy i lekarz to czy mają oni obowiązek uczestniczenia w komisji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Jak kształtuje się odpowiedzialność szkoły za wypadek ucznia podczas zawodów sportowych organizowanych przez inny podmiot niż ta szkoła (kto odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zawodów, pierwszą pomoc, sporządzenie protokołu powypadkowego, zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów, ubezpieczenie uczestników itp.).
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Czy są jakieś polskie lub europejskie normy, przepisy regulujące jaką pojemność powinna mieć paleta wanna wychwytowa ustawiona pod pojemnikami z materiałem niebezpiecznym (beczki 50,100,200L oraz pojemniki IBC 1000L)? Firma, w której te palety mają stanąć ma wdrożone ISO.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-12

  Wydajemy pracownikom cukier w ramach BHP. Czy po zmianach 01.04.2011 r. trzeba cukier opodatkować podatkiem VAT i dodać do przychodu pracownika oraz odprowadzić składki ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-07

  Mam pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik biurowy. Chciałabym zmienić mu stanowisko pracy na kierownika oddziału, bo otwieramy kolejne oddziały. Zostanie on przeszkolony z zakresu BHP - instruktaż stanowiskowy. Dodam, że posiada on aktualne badanie lekarskie do dnia 30.12.2011 r. (stanowisko pracownik biurowy). Czy muszę go ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-29

  W jakich przypadkach firma zatrudniająca pracowników na umowę o pracę jest zobowiązana do dostarczania im posiłków regeneracyjnych lub jakichkolwiek innych posiłków ? Czy istnieją przypadki, że osoby zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę powinni takie świadczenia otrzymywać? W jakich przypadkach pracodawca powinien zaopatrywać ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 534
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

 • [PIT/O] Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku pobierz

 • Wzór umowy agencyjnej pobierz

 • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

więcej