Pytanie

29.03.2011
W jakich przypadkach firma zatrudniająca pracowników na umowę o pracę jest zobowiązana do dostarczania im posiłków regeneracyjnych lub jakichkolwiek innych posiłków ? Czy istnieją przypadki, że osoby zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę powinni takie świadczenia otrzymywać? W jakich przypadkach pracodawca powinien zaopatrywać swoich pracowników w odzież roboczą lub wypłacać ekwiwalent jeśli jej nie zapewnia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa zamiany pojazdu samochodowego pobierz

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

  • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

więcej