Pytanie

19.05.2011
Jak kształtuje się odpowiedzialność szkoły za wypadek ucznia podczas zawodów sportowych organizowanych przez inny podmiot niż ta szkoła (kto odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zawodów, pierwszą pomoc, sporządzenie protokołu powypadkowego, zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów, ubezpieczenie uczestników itp.).

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz

  • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

więcej