Pytanie

25.05.2011
Komisja BHP - czy zakład może ustalić częstotliwość spotkań komisji np. 2 razy w miesiącu? Czy służba BHP ma obowiązek sporządzania protokołu z komisji? Czy, jeżeli w zakładzie powołany jest społeczny inspektor pracy i lekarz to czy mają oni obowiązek uczestniczenia w komisji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej