Pytanie

25.05.2011
Komisja BHP - czy zakład może ustalić częstotliwość spotkań komisji np. 2 razy w miesiącu? Czy służba BHP ma obowiązek sporządzania protokołu z komisji? Czy, jeżeli w zakładzie powołany jest społeczny inspektor pracy i lekarz to czy mają oni obowiązek uczestniczenia w komisji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba prawna PPPr pobierz

  • [SD-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

  • Informacja o rachunku bankowym ZUS pobierz

  • KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej