Pytanie

29.07.2011
Jakie przepisy regulują kwestię związaną z temperaturą w biurze jako w miejscu pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Aneks do umowy spółki cywilnej pobierz

  • Oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

więcej