Porady prawne

 • 2011-03-04

  W naszej firmie jest obecnie przeprowadzana kontrola PIP. Inspektor zażądał między innymi protokołu pomiarów elektrycznych (rezystancji i ochrony przeciporażeniowej). Ponieważ lokal jest własnością Urzędu Miasta a jego zarządzaniem zajmuje się ZGM, zwróciliśmy się do ZGM z prośbą o udostępnienie takich pomiarów. Zostaliśmy powiadomieni, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-14

  Czy w związku z tym, że substancja chemiczna (formaldehyd) jest rakotwórcza, ale kat 3 co wynika z Rozporządzenia MZ z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) i zmieniającego je rozporządzenia MZ z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-04

  Kto sporządza (i zatwierdza) protokół powypadkowy oraz statystyczną kartę wypadku w przypadku, gdy wypadkowi w pracy uległ pracownik zatrudniony u pracodawcy użytkownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-25

  Praca naszego sprzedawcy w większej części polega na pracy przy komputerze. Sprzedawca chce aby firma zakupiła dla niego okulary. Czy pracodawca ma obowiązek pracownikowi takie okulary zakupić lub zrefundować jakąś część? Jeśli tak to czy 100% czy część wydatku na okulary, lub czy jest jakaś kwota maksymalna refundacji np 500zł? Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  Kto ze strony spółki powinien dokonać szkolenia wstępnego pracownika, który jest przymowany do pracy na umowe o pracę na stanowisko BHP?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-10

  Czy pracodawca ma obowiązek przechodzenia szkoleń bhp? Z art. 207 § 3 wynika tylko: § 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy jest jakiś przepis ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-22

  Pracownica zatrudniona na umowę-zlecenie do sprzątania parku odmroziła sobie duży palec u nogi z powodu złego obuwia (gumowce). Trzeba było usunąć część martwej tkanki. Była chora przez okres od 5-12-2010 r. do 17-12-2010 r. Z tytułu tej umowy opłacam składki do ZUS bez składki chorobowej. Nie dałam jej ubrania i obuwia ochronnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-29

  Realizuje usługę ochrony jednej z budów i napotkałem się z sytuacją, iż moich pracowników oraz miejsca ich pracy kontroluje pracownik BHP mojego Zleceniodawcy, czego nie reguluje żadna umowa współpracy w tym zakresie. Czy w takim przypadku Zleceniodawca ma prawo do takich kontroli.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pobierz

 • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • [PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobierz

 • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

więcej