Porady prawne

 • 2010-11-24

  Prowadzę działalność gospodarczą. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracodawca musi wyznaczyć pracownikom miejsce do palenia papierosów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-23

  Firma produkcyjna posiada pomieszczenia biurowe, magazynowe i pomieszczenia gdzie odbywa się produkcja. Całość terenu na którym znajdują się te pomieszczenia jest ogrodzona. W żadnym z tych pomieszczeń nie ma palarni, natomiast wyznaczone jest miejsce na wolnym powietrzu obok jednego z budynków, gdzie wolno palić (jest postawiona ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-22

  Uprzejmie proszę o informację na temat szkicu miejsca wypadku przy pracy: - jakie informacje powinien zawierać - jaką powinien mieć formę (czy odręczny, proporcje, wymiarowanie) - stopień uszczegółowienia (uproszczenia).
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-19

  W ogólnych przepisach bhp jest stwierdzenie, pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, a do tych pomieszczeń zaliczmy także palarnie. Czy wobec nowych przepisów pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania palarni dla pracowników w zakładzie (biurze) zatrudniającym ponad 200 osób?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-12

  Duża firma zagraniczna budująca drogi w Polsce ustaliła sobie wewnętrznie szkolenia okresowe z zakresu BHP na stanowiskach: robotniczych i umysłowych (takie pojęcie jest użyte w umowie). Kwestia dotyczy, tego że w umowie jest napisane, że szkolenia na stanowiskach robotniczych i pracowników umysłowych wchodzi w zakres umowy dot. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-05

  Pracownik, który ma być zatrudniony na umowę o pracę tymczasową przy artykułach spożywczych otrzymuje skierowania na badania: wstępne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Proszę o informację, czy lekarz medycyny pracy ma obowiązek wystawić oprócz zaświadczenia lekarskiego także orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-02

  Jeżeli pracodawca zgodnie z ZUZP udziela dnia wolnego na badania okresowe i pracownik ulegnie wypadkowi w punkcie wykonywania badań, to jest to wypadek zrównany z wypadkiem w pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Pracownik Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych był zatrudniony w latach 1987-1988 na stanowisku palacza c.o. (ogrzewanie budynku biurowego i warsztatów mechanicznych)  i ubiega się o wydanie zaświadczenia w wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Czy prace wykonywane na stanowisku palacza c.o. w zakładach resortu leśnictwa ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • [INF-C] Informacja o piwie w składzie podatkowym pobierz

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pobierz

więcej