Porady prawne

 • 2010-10-01

  Jestem firmą zatrudniającą 5 osób na umowę o pracę. Czy mimo aktualnych szkoleń BHP i ważnych badań lekarskich mam obowiązek podpisania umowy z Medycyną Pracy i firmą prowadzącą sprawy BHP ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-30

  Jesli jestem pracodawca i posiadam "Okresowe szkolenie w zakresie bhp i ppoż dla pracodawców" to mogę przeprowadzać wstępne i stanowiskowe szkolenia dla pracowników a czy mogę też prowadzic okresowe szkolenia czyli po roku zatrudnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-13

  Czy po każdej chorobie pracownik musi zostać skierowany na badania kontrolne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-13

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Zatrudniam wielu pracowników, część z nich pracuje w biurze, część w terenie lub na obiektach. Jaka powinna być prawidłowa temperatura i wilgotność pracy w biurze - max i min wartość i co należy do obowiązków pracodawcy, gdy te wartości są przekroczone (np. zapewnić wodę, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-25

  Pracownik zatrudniony od ok. 10 lat na stanowisku inżynier handlowiec przez okres 2,5 miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po zakończeniu terminu ostatniego zwolnienia zgłosił się do pracy. Czy istnieje przepis, na podstawie którego, pracodawca przed dopuszczeniem do wykonywania pracy musi zażądać od pracownika zaświadczenia od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-30

  Dotyczy pytania 25790. Czy po upływie tego terminu pracodawca powinien skierować pracowników na ponowne badania psychologiczne ? Czy też, to czy i kiedy pracownik ma być poddany ponownym badaniom psychologicznym powinien decydować lekarz medycyny pracy w momencie przeprowadzania badań okresowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-30

  Pracownica była niezdolna do pracy przez cały miesiąc tj. 31 dni (maj 2010)? Czy mam obowiązek skierować ją na badania kontrolne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-30

  Prowadzę sklep i zatrudniam 8 osób. Ekspedientka chorowała 4 miesiące po tym okresie przyniosła zaświadczenie lekarskie, że jest zdolna do pracy. Tylko, że lekarz wystawiający zaświadczenie wpisał, że jest tylko zdolna do pracy lekkiej, w zastrzeżeniach, że wyklucza się pracę stojącą. Nie bardzo wiem co z tym zrobić? Nie mam gdzie jej ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

 • [PIT-28/B]Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych pobierz

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

więcej