Porady prawne

 • 2010-07-30

  Pracownicy zdobywający uprawnienia na wózki jezdniowe podnoszące, wózki jezdniowe unoszące, dźwigi towarowo-osobowe w kategorii II D oraz pneumatyczne podnośniki warsztatowe typu ,,Żuraw'' zostali poddani badaniom psychologicznym. Lekarz wydał pracownikom orzeczenie psychologiczne z określonym terminem ważności. Czy po upływie tego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-29

  Pracodawca w regulaminie pracy określa odzież oraz obuwie ochronne i robocze przysługujące pracownikom, ich minimalne okresy używalności oraz wartości w zł, do wysokości których można dokonać zakupu odzieży i obuwia roboczego. Jak prawidłowo postąpić z w/w odzieżą/obuwiem w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem? Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-28

  Pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków w godzinach pracy dostał udaru niedokrwiennego mózgu. W jego wyniku w chwili obecnej znajduje się w szpitalu (już drugi m-ąc), gdzie początkowo leżał na oddziale neurologii a w chwili obecnej leży na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Na skutek w/w udaru wystąpiła afazja mieszana - ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-23

  Jestem pracownikiem biurowym i temperatura w biurze podczas tegorocznych upałów oscyluje w granicach 30 stopni. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę do picia lub inne napoje?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-08

  Proszę o wyjaśnienie, kto pokrywa koszty badań lekarskich przyjmujących się do pracy pracowników oraz koszty badań okresowych? Firma zatrudnia do 10 osób.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-30

  W jaki sposób śmierć płatnika składek wpływa na bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-30

  Mam umowę na czas określony od stycznia do końca listopada 2010r. Ile przysługuje mi urlopu za ten okres? Dodam, iż nie jest to moja pierwsza praca, ale nie mam 10-letniego stażu pracy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-30

  Czy osoba mająca umowę na czas określony może także otrzymać odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika np. reorganizacji zakładu pracy? Mam umowę do końca 2010r. ale pracodawca chce ją ze mną rozwiązać już teraz.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [AKC–4/H] Podatek akcyzowy od energii elektrycznej pobierz

 • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • NIP-B Informacja o rachunkach bankowych pobierz

 • Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór pobierz

więcej