Pytanie

27.05.2010
Czy pracownik może wcześniej wrócić do pracy i zrezygnować z urlopu wychowawczego? Czy może też wycofać swój wniosek o urlop wychowawczy przed jego rozpoczęciem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

  • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

więcej