Porady prawne

 • 2008-02-12

  Czy układ zbiorowy pracy może obejmować także osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-12

  Jaka jest procedura rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-23

  Kto powinien wypowiedzieć obowiązujący układ zbiorowy pracy, jeżeli został zawarty przez kilka organizacji związkowym, w tym tylko jedną reprezentatywną. Czy wystarczy jeżeli zrobi to organizacja reprezentatywna. Czy po ustaniu okresu wypowiedzenia konieczne jest wypowiadanie warunków indywidualnych umów o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-04

  Pracownicy przejęci na podstawie art. 23 kodeksu pracy z różnych zakładów pracy byli objęci jednym ponadzakładowym układem zbiorowym. Dla niektórych pracowników nie minął jeszcze rok. Czy można objąć pracowników nowym zakładowym układem zbiorowym pracy, jeśli wyrażą zgodę?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • DEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka pobierz

 • Świadectwo pracy pobierz

więcej