Porady prawne

 • 2013-04-18

  Pytanie dotyczy odzyskania pieniędzy od firmy, w której pracowałem w ubiegłym roku. Nie otrzymałem pełnego wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Dodam, iż ja nie mam wobec firmy żadnych zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-18

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-09

  Czy można żądać od pracownika podpisania zobowiązania nie świadczenia dodatkowej pracy na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzenia działalności bez zgody pracodawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-16

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-13

  Czy przedawnienie roszczenia ze stosunku pracy oznacza, że roszczenie wygasło i nie mogę go już dochodzić przed sądem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-25

  Otrzymaliśmy z Sądu Pracy wezwanie do nadesłania dowodów w związku ze złożonym pozwem przez naszego byłego pracownika - kierowcy .Pracownik upomina się o godziny nadliczbowe za okres od 01.01.2008 do 03.06.2009 . Sąd żąda między innymi z tego okresu tarcz tachografów. Według nas pracodawca w tym okresie miał obowiązek przechowywać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-07

  Jeśli ta sama osoba została wybrana na Wójta na następną kadencję, to czy konieczne jest podejmowanie przez nową Radę Gminy uchwały o wysokości wynagrodzenia dla Wójta (nie przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia).
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-01

  Byłem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony. W zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy. W protokole powypadkowym uznano winę po stronie mojej i zakładu. Podczas mojego zwolnienia lekarskiego zmuszono mnie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, strasząc mnie zwolnieniem dyscyplinarnym. Czego mogę ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

 • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

 • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

więcej