Pytanie

01.12.2010
Byłem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony. W zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy. W protokole powypadkowym uznano winę po stronie mojej i zakładu. Podczas mojego zwolnienia lekarskiego zmuszono mnie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, strasząc mnie zwolnieniem dyscyplinarnym. Czego mogę dochodzić od zakładu po rozwiązaniu umowy? Teraz dopiero zdałem sobie sprawę z tego ,że popełniłem błąd godząc się na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

  • Umowa franchisingu pobierz

  • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

  • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

więcej