Pytanie

07.12.2010
Jeśli ta sama osoba została wybrana na Wójta na następną kadencję, to czy konieczne jest podejmowanie przez nową Radę Gminy uchwały o wysokości wynagrodzenia dla Wójta (nie przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia).

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • Wniosek o wymeldowanie pobierz

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej