Porady prawne

 • 2010-12-01

  Zwolniony pracownik nie rozliczył zaliczek na kwotę przekraczającą 100.000PLN. Od momentu zwolnienia w lutym minie rok. W sierpniu pracodawca wysłał do niego wezwanie do zapłaty. Kiedy nie będzie można dochodzić roszczeń od tegoż pracownika? Czy po roku sprawa ulegnie przedawnieniu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-09

  Dotyczy porady nr 25517. Pracownik o którym była mowa w zapytaniu pozwał nas do Sądu pracy. Pozew umotywował tym, że w dniu 28.06.2010 otrzymał zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy (wystawił lekarz neurolog, a nie medycyny pracy), zaświadczenie to wysłał w dniu 01.07.2010. W pozwie wpisał nieprawdę, że telefonicznie został ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-23

  Pracodawca odmawia mi wydania świadectwa pracy. Ile mam czasu na złożenie sprawy do sądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-17

  W latach 1991-1993 w mojej firmie (instalacje elektroenergetyczne) zatrudniałem pracownika, którego musiałem zwolnić z uwagi na jego problemy alkoholowe. Po rozwiązaniu umowy o pracę, z uwagi na jego trudną sytuację materialną, wyraziłem zgodę na dorabianie u mnie, ale już bez stałego angażu. Ponieważ jest to człowiek z gatunku „złota ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-04

  Zostałem zatrudniony do pracy jako przedstawiciel handlowy, lecz pierwszego dnia właściciel firm nie zjawił się, aby podpisać ze mną jakąkolwiek umowę. Otrzymałem tylko informację od jego pracownicy, że mam roznosić ulotki, więc zabrałem się do pracy gdyż zależało mi na pracy. Na drugi dzień ,,pracodawca'' też się nie zjawił, a ja ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-28

  Prezes Zarządu Spółki z o. o. zatrudniony na umowę o pracę przez pewien okres nie otrzymywał części wynagrodzenia. Czy może zawrzeć z osobą upoważnioną do sporów z zarządem ugodę o odszkodowanie za niewypłacone pobory? Czy to odszkodowanie jest wolne od danin takich jak ZUS, czy podatek? Czy taka ugodę trzeba gdzieś rejestrować? Czy nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-22

  Witam, proszę o odpowiedź czy możliwe jest, aby pracownik w związku z poniesioną szkodą za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wystąpił z roszczeniem o dodatkowe odszkodowanie cywilne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-15

  Dnia 09.02.2010r zostałem zatrudniony na umowę o pracę do firmy X w Warszawie na okres 3 miesięcy (próbny) z wynagrodzeniem zapisanym w umowie 3 tys. zł netto. Niestety do tej pory nie dostałem ani złotówki wynagrodzenia. Gdy się upomniałem o nie, to szef kazał mi już nie przychodzić do pracy. Co mam teraz zrobić? Nie mogę się z nim ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pobierz

 • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

więcej