Porady prawne

 • 2010-04-02

  Około 2 lat temu wniosłem sprawę przeciw swojemu byłemu pracodawcy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, bo nie chciał wypłacić. Po wniesieniu sprawy do sądu pracodawca obiecał mi, że jak wycofam pozew z sądu to wypłaci mi, to co jest winny. Ja wycofałem sprawę, a on mi nie wypłacił pieniędzy. Teraz, gdy dzwoniłem do sądu z zapytaniem, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-17

  Chciałabym się dowiedzieć, czy pracownik zatrudniony bez umowy „na czarno”, któremu nie zostały wypłacone pieniądze, może się domagać wypłaty na podstawie prawa umowy słownej? Czy są jakieś konsekwencje dla pracownika zatrudnionego ”na czarno”, jeśli zgłosi na policje złamanie tej umowy słownej z zalegającym z wypłatą pracodawcą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-09

  Przesłałem 2-om pracownikom świadectwa pracy wraz z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia cofając się wstecz, który upłynie z dniem 31.12.2009. Pracownicy zostali pouczeni, że w terminie 7 dni mogą odwołać do Sądu Pracy w Warszawie ul. Terespolska 15A i że przed upływem tego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-01

  W wyniku orzeczenia sądu zostałam przywrócona do pracy, muszę oddać odprawę zgodnie z orzecznictwem SN, a czy muszę też oddać odszkodowanie, które dostałam za skrócony okres wypowiedzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-24

  Pracowałem 10 lat w zakładzie pracy. Następnie przez rok wykonywałem pracę w innym zakładzie, po czym znowu wróciłem do starego zakładu pracy, gdzie pracuję już ponad rok. Chcę jednak rozwiązać tę umowę o pracę. Jaki będzie mnie obejmował okres wypowiedzenia? Czy w tej sytuacji sumuje się wszystkie okresy zatrudnienia u danego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-13

  Czy wg Prawa Pracy mam szansę wygrać w sprawie o mobbing? Moje stanowisko menedżera ds. sprzedaży strategicznej w borykającym się z trudnościami finansowymi przedsiębiorstwie otrzymałam po rozmowach z prezes firmy i rozwiązaniu umowy o pracę w poprzedniej firmie za porozumieniem stron. Nowa umowa została podpisana niekorzystnie mimo ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-22

  Czy pracowniczy pozew roszczeniowy do Sądu Pracy może złożyć firma na firmę lub firma w imieniu pracowników na inną firmę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-08

  Byłemu pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za ostatnie 2 miesiące pracy w wysokości mniejszej niż ustalone. Powodem takiego stanu rzeczy były trudności finansowe pracodawcy spowodowane głównie brakiem świadczenia pracy przez pracownika, który permanentnie przebywał, z dłuższymi lub krótszymi przerwami, na zwolnieniu chorobowym, ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

 • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

 • [KRS-WC] Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

więcej