Porady prawne

 • 2009-08-27

  Prawo do wypłaty odprawy nauczycielowi mianowanemu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem. Z nauczycielem mianowanym rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem z dniem 31.08.2009 r. nauczyciel odwołał się do Sądu Pracy. Czy dyrektor szkoły powinien wypłacić nauczycielowi 6 – miesięczną odprawę w związku z rozwiązaniem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-19

  Pracodawca, u którego już nie pracuję, nie chce wypłacić mi pensji. Stosunek pracy ustał 30.06.2009. Pensja powinna wypłynąć na konto najpóźniej do 10.07.2009. W tym czasie kilkakrotnie telefonowałam do pracodawcy i udzielane były mi nieprawdziwie informacje m,.i. o zajęciu konta przez US. Wysłałam pismo za potwierdzeniem odbioru, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-19

  W umowie o pracę na czas określony w dodatkowych informacjach została zapisana klauzula o treści: strony mogą przewidzieć wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dodatkowo do umowy została dołączona informacja o warunkach zatrudnienia w której poinformowano pracownika o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Dokumenty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-28

  W roku 1996r. pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. W treści tej umowy jest, iż w razie rozwiązania umowy o pracę ze strony pracodawcy pracownikowi należy mu się przez 1 rok 25% wynagrodzenia. W roku 1999r. z art.23(1) KP nowa niezależna Spółka przejęła miedzy innymi tego pracownika. Firma nie wymówiła mu umowy o zakazie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-22

  Podpisałem z firmą umowę o zakazie konkurencji. Jeden z punktów mówi: pracownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z pracą, a których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę ORAZ pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczącej prowadzenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-10

  Pracownik zajmował stanowisko Produkt Managera (zakres obowiązków nie był opisany, ale zajmował się całością działań marketingowych w firmie). Po likwidacji stanowiska i zwolnieniu Sales Managera przydzielono mu część zadań Sales Managera (nie zwiększając jego uposażenia). Zadania te rozdzielono na dwie osoby. Po roku, przy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-09

  Jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej chcę zatrudnić pomoc domową. Co muszę zrobić i jakie są koszty poza wynagrodzeniem. Czy tej osobie czas pracy liczy się do emerytury?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-02

  Pracowałam 3 miesiące w restauracji jako kierownik. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskałam wynagrodzenia za pracę. Nie została podpisana ze mną żadna umowa. Jedynym dowodem na to, że tam pracowałam są podpisane faktury i dokumenty moim nazwiskiem. Czy jest jakaś możliwość odzyskania moich pieniędzy?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

 • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

więcej