Porady prawne

 • 2009-07-01

  W grudniu i częściowo styczniu pracownica była na zwolnieniu lekarskim. Po czym złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Oczywiście pracy nie podjęła. Po kilku dniach wysłałem jej pismo informujące, że nie wyrażam zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jednocześnie wezwałem ją do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-27

  Pytanie dotyczy odzyskania pieniędzy od firmy, w której pracowałem w ubiegłym roku. Nie otrzymałem pełnego wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Dodam, iż ja nie mam wobec firmy żadnych zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-27

  W jaki sposób mogę odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy, nie będąc zarejestrowanym ponieważ pracodawca zwlekał z tym, tłumacząc się, że nie ma pieniędzy, bo nie ma zleceń?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-08

  Moja żona pracowała 3 dni w hotelu jako pokojowa, wprawdzie zgodziła się na to, bo powiedziano że to w ramach szkolenia. Szkolenie przeszła bez zastrzeżeń i miano ją zatrudnić, ale wzięto następne panie na tych samych warunkach i tak dalej. Czy to jest zgodne z prawem pracy i co z tym można zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-26

  Pracownik znalazł inną pracę i żądał natychmiastowego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Ze względu na to, że nie wyraziłem na to zgody, złożył on pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 par.1(1) kp wskazując jako przyczynę łamanie praw pracowniczych. Uważam, że jest to całkowicie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-26

  Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Mój pracodawca wręczył mi wczoraj wypowiedzenie, wskazując w nim przyczynę, z którą się nie godzę. Czego mogę domagać się w sądzie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-20

  Jestem właścicielem jednoosobowej sp. z o. o., jestem zatrudniony na umowę o pracę w w/w spółce jako prezes zarządu. Wymieniona spółka płaci za mnie cały pakiet składek ubezpieczeń, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne (liczone od moich wynagrodzeń). Poza tym z tego tytułu nie osiągam żadnych przychodów, nawet dywidendy. Jestem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-13

  Pracowałem w firmie budowlanej najpierw 3 miesiące na podstawie umowy na czas określony a następnie umowa została przedłużona na czas nieokreślony. Niestety po pewnym okresie czasu pracodawca zaczął zwlekać i coraz dłużej odciągać wypłatę wynagrodzenia więc zrezygnowałem z pracy i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron po prawie roku ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej pobierz

 • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

 • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

 • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

więcej