Pytanie

26.08.2010
Czy pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego przed rozpoczęciem tego urlopu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

  • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

więcej