Pytanie

16.01.2012
Czy odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o zasiłek chorobowy należy wnieść do sądu rejonowego czy okręgowego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku pobierz

  • Informacja o rachunku bankowym ZUS pobierz

  • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

więcej