Porady prawne

 • 2007-11-21

  Student prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie umowy zlecenia świadczy usługi na rzecz firmy, nie wchodzące w zakres prowadzonej działalności. Czy z tytułu umowy zlecenia należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Mam działkę rolną 0.4 Ha i mam wykształcenie rolnicze. Planuje w okresach letnich wynajmować 3 pokoje. Czy w związku z tym powinnam zarejestrować działalność gospodarczą?Czy do prowadzenia takiej działalności agroturystycznej muszę mieć status rolnika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Pracownik przebywał na ostatnim zwolnieniu lekarskim od 20.05 2007 r. do 20.06.2007 r.. W związku z tym, że dnia 16.06.2007 r. mijają 33 dni wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, od 17.06.2007 r. wypłatę przejmie ZUS, gdyż nasza firma nie jest uprawniona do wypłaty zasiłków. Kiedy mam przekazać zwolnienie lekarskie do ZUS, mając na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Jestem zatrudniony w przedsiębiorstwie w likwidacji i otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, gdyż nabyłem uprawnienia do emerytury górniczej. Zakład zaproponował mi pracę na umowę zlecenie po przejściu na emeryturę. Ile mogę zarobić na umowę zlecenie, bez konieczności zawieszania przyszłej emerytury?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  W jaki sposób mogę odzyskać nadpłatę w ZUS z tytułu dawniej prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy w chwili obecnej jestem zatrudniony na umowę o pracę i nie mam szansy zaliczenia tej nadpłaty na poczet bieżących składek ZUS?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

 • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

 • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

więcej