Porady prawne

 • 2011-04-11

  Decyzją z dnia 10 września 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzekł na podstawie art. 116, art. 107 par. 1 i par. 2 pkt 2 i 4, oraz art. 108 par. 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o mojej odpowiedzialności w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki z o.o. za ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  U pracownika stwierdzono chorobę nowotworową i skierowano go na leczenie. Od 19 października 2010 do 31 stycznia 2011 (105 dni) przebywał na zwolnieniu L4 po czym wrócił do pracy i kontynuował ją do 14 marca 2011 (43 dni). 15 marca pracownik przyniósł kolejne zwolnienie z Kliniki Onkologii. Pytanie: Jak mamy ustalić okres zasiłkowy? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-28

  Posiadam dwa adresy zameldowania stały i tymczasowy - do korespondencji, gdzie jestem także tymczasowo zameldowany i mieszkam. Dotychczas wszelką korespondencję z ZUS, US i sądu regularnie otrzymuję na adres tymczasowy, wskazywany przeze mnie także jako do korespondencji. Tymczasem ZUS prowadził wobec mnie inne postępowanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-22

  Czy okresy zwolnień lekarskich, nawet na dziecko wliczane są do okresu nieskładkowego i czy będą brane pod uwagę przy obliczaniu emerytury?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-17

  Czy osoba pracująca wcześniej w Polsce, a od kilku lat pracująca (w pełni legalnie) w Irlandii może w Polsce opłacać składkę zdrowotną? W jakiej wysokości byłaby taka składka? Chodzi o to aby mieć możliwość, w przypadku poważniejszej choroby, korzystania w Polsce z państwowej służby zdrowia, w tym z ew. leczenia szpitalnego i leków na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-28

  Jakie składniki wypłaty pracownika szkoły - nauczyciela - mogą być wypłacane bez podatku i obciążeń ZUS-u? Czy do takich należności należy dofinansowanie do wypoczynku (urlopu)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-19

  Czy można zawiesić bez podawania przyczyny wypłacanie przez ZUS emerytury która jest zajęta przez poborcę skarbowego? Chodzi mi o to aby ZUS nie wypłacał mnie kwoty wolnej od zajęcia ani nie przekazywał do Urzędu Sarbowego zajętej części emerytury.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-17

  Wprowadzono nowe przepisy (nowelizacja ustawy o finansach publicznych), od 1 stycznia m.in. został zlikwidowany przepis, który umożliwia otrzymanie emerytury z ZUS bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Nawet po osiągnięciu 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn trzeba zrezygnować z pracy, aby otrzymywać emeryturę. Jak to się ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

 • ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń) pobierz

 • [INF-K] Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym pobierz

 • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

więcej