Porady prawne

 • 2011-01-05

  Jakie są konsekwencje zapłaty składek ZUS z opóźnieniem jednodniowym, tj. termin zapłaty jest 15-ego, a składki zostaną opłacone 16-ego. Czy to prawda, że w takim przypadku ZUS oprócz naliczenia odsetek za zwłokę zawiesza również na pół roku korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-29

  Prowadzę działalność gospodarczą i wśród zatrudnionych przeze mnie osób znajduje się pani, która kilka dni temu urodziła pierwsze dziecko. Dla mnie ta sytuacja też zdarza się po raz pierwszy i nie wiem co mam dalej z tym faktem zrobić. Jakie dokumenty jako pracodawca muszę wypełnić, a jakie uzyskać od pracownicy (kopie czy oryginały) ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-23

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron w lipcu 2010 r. Chce się zarejestrować jako samozatrudniony. Po jakim czasie możemy zawrzeć umowę na świadczenie usług z naszym byłym pracownikiem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-23

  W wyniku błędnie obliczonej kwoty ograniczenia wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstała niedopłata składek za m-c listopad i grudzień 2003 roku, a nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS z urzędu dokonał stosownych korekt. Zakład pracy uiścił zaległość niedopłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-22

  Pracownica zatrudniona na umowę-zlecenie do sprzątania parku odmroziła sobie duży palec u nogi z powodu złego obuwia (gumowce). Trzeba było usunąć część martwej tkanki. Była chora przez okres od 5-12-2010 r. do 17-12-2010 r. Z tytułu tej umowy opłacam składki do ZUS bez składki chorobowej. Nie dałam jej ubrania i obuwia ochronnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-20

  61-letni mieszkaniec gminy pobiera emeryturę (wcześniejszą) ze stosunku pracy, emeryturę wypłaca ZUS, ponadto prowadzi 11 hektarowe gospodarstwo rolne, z którego osiąga ok. 40 tys. zł rocznego dochodu. Czy taka sytuacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, czy też powinien on powiadomić ZUS o prowadzeniu gospodarstwa i zawiesić ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-09

  Witam, jestem rozwiedziony bez orzekania o winie od pięciu lat, niedawno otrzymałem potwierdzenie z funduszu emerytalnego, gdzie pisało że wspólnota majątkowa istnieje. Jak długo obowiązuje wspólnota majątkowa, od kiedy, do kiedy i na jakich warunkach wygasa lub też nie, a jeżeli nadal mnie to obowiązuje (a na to wygląda) to w jaki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przebywająca na zwolnieniu lekarskim została wezwana przez ZUS do stawienia się w wyznaczonym dniu na przeprowadzenie badania lekarskiego. Wezwanie nadane przez ZUS w dniu 20 września jako tzw. priorytet, zostało doręczone przez listonosza w dniu 22 października ok. godz. 12 i pokwitowane ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

 • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

 • Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem pobierz

 • Zgłoszenie pracodawcy do PIP pobierz

więcej