Porady prawne

 • 2010-09-29

  Ciężarna żona mojego pracownika, będąca na urlopie wychowawczym (pierwsze dziecko jest w wieku 1,5 roku), przebywa od 5 tygodni w szpitalu z uwagi na problemy z donoszeniem obecnej ciąży.  Z uwagi na konieczność opieki nad pierwszym dzieckiem, pracownik został przeze mnie zwolniony od wykonywania pracy i skierował do ZUS wniosek o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  W naszej spółce istnieje dwuosobowy zarząd. Każdy z członków zarządu ma w umowie o pracę zapis: na czas trwania umowy o pracę Spółka zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia na rzecz członków Zarządu Spółki w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania przez te osoby swoich obowiązków. Została wykupiona polisa, gdzie jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-09

  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie, dzięki czemu nie płaci samodzielnie składek na ubezpieczenie emerytalne (jest ono opłacane przez drugą firmę). Czy, jeśli weźmie bezpłatny urlop na 2 miesiące, to musi samodzielnie płacić składki emerytalne z racji prowadzenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-03

  Prowadzę działalność gospodarczą. Czy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim mogę podpisywać dokumenty firmowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-02

  Od 19.07.2010 przebywam na zwolnieniu lekarskim (prowadzę działalność gospodarczą), gdyż mam problemy z kręgosłupem. Rentgen wykazał znaczne zmiany w odcinku górnym i lędźwiowym. Z tego powodu drętwieją mi ręce, mam silne bóle w okolicy łopatek, oraz w odcinku dolnym kręgosłupa. Z przychodni rehabilitacyjnej otrzymałam skierowanie na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-31

  Jak wygląda procedura udzielenia pełnomocnictwa przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy gdy pełnomocnikiem ustanowię żonę to czy automatycznie będzie ona traktowana jako osoba współpracująca i konieczne będzie płacenie składek ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-31

  Czy odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi z tytułu przejścia na emeryturę podlega oskładkowaniu ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-25

  Mąż prowadzi 1-osobową działalność gospodarczą i zgłosił mnie jako członka rodziny do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz ja chcę też płacić na swoje konto ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Czy do tego ubezpieczenia mam się osobno zgłosić sama - odpowiednio do miejsca zamieszkania - czy też on mnie zgłasza na firmę w miejscu ...
  sprawdź odpowiedź

12 3 4 5 6 7 8 9 10112
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

 • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

 • Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli określonej treści pobierz

więcej