Porady prawne

 • 2010-08-17

  Dotyczy dok. 25837. Moje pytanie związane z umową zlecenia za 0,00 zł dotyczyło szczególnego przypadku - czasowo bezrobotnego męża, z którym mam rozdzielność majątkową. Zapytałam, czy istnieje przepis, który pozwoli mi uniknąć potraktowania męża jako osoby współpracującej, od której ustawowo należy zapłacić ZUS w takiej samej wysokości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-11

  Pracownik w 2010 roku przyniósł 2 razy zwolnienie lekarskie na 14 dni, ostatnie tuż po złożenia wypowiedzenia umowy (3 miesięczny okres wypowiedzenia). Czy w przypadku kolejnego zwolnienia zobowiązania względem wynagrodzenia przejmie ZUS? Czy musi być zachowany 30 dniowy ciągły termin zwolnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-11

  Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski, jednak równocześnie posiadam zatrudnienie w jednym z Państw Unii Europejskiej. Pracę tę wykonuję na terytorium Republiki Czeskiej i osiągam z tego tytułu regularne wynagrodzenie od czeskiego pracodawcy. W związku z tym, zwracam się z następującym pytaniem: jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-10

  Ciężarna żona mojego pracownika, będąca na urlopie wychowawczym (pierwsze dziecko ma teraz ok. 1,5 roku), z uwagi na problemy z donoszeniem ciąży, otrzymała skierowanie do szpitala i będzie musiała tam przebywać do samego porodu przez ok. 2,5 miesiąca. Pracownik poinformował mnie, że przez cały ten okres pobytu żony w szpitalu nie będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-10

  Czy to prawda, że mogę zatrudnić do wykonania jednego zadania osobę na podstawie umowy zlecenia bez wynagrodzenia, lub z wynagrodzeniem „0,00zł” Czy rodzi to obowiązek zgłoszenia do ZUS? Czy tą osobą może być mój mąż, który jest bezrobotny i ja go utrzymuję, ale nie mam zamiaru zatrudnić go ani wprowadzić jako osobę współpracującą do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-23

  Jestem w ciąży i będę na zwolnieniu lekarskim. W jakiej wysokości wynagrodzenie będę dostawała przez okres zwolnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-15

  Jaki kod ubezpieczenia należy przypisać na deklaracji ZUA osobie, która będzie wykonywała pracę na umowę zlecenia, a obecnie przebywa na urlopie wychowawczym? Osoba, którą chcemy zatrudnić w firmie na umowę zlecenia jest pracownikiem Starostwa Powiatowego (umowa o pracę) przebywającą na urlopie wychowawczym. Umowa zlecenia trwać będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-12

  Przepracowałam 30 lat. W lutym 2011 roku skończę 55 lat. W ostatnich pięciu latach byłam bezrobotna (ostatnia praca - 2005 rok). Od października 2008 jestem na rencie chorobowej (do chwili obecnej). Czy po ustaniu renty chorobowej (jeśli mi nie przedłużą) w przyszłym roku mogę przejść na emeryturę lub inne świadczenie?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

 • KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

 • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

 • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

więcej