Pytanie

19.01.2011
Czy można zawiesić bez podawania przyczyny wypłacanie przez ZUS emerytury która jest zajęta przez poborcę skarbowego? Chodzi mi o to aby ZUS nie wypłacał mnie kwoty wolnej od zajęcia ani nie przekazywał do Urzędu Sarbowego zajętej części emerytury.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

więcej