Pytanie

17.01.2011
Wprowadzono nowe przepisy (nowelizacja ustawy o finansach publicznych), od 1 stycznia m.in. został zlikwidowany przepis, który umożliwia otrzymanie emerytury z ZUS bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Nawet po osiągnięciu 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn trzeba zrezygnować z pracy, aby otrzymywać emeryturę. Jak to się ma do osób prowadzących działalność gospodarczą? Czy będą mogły dalej pracować w ramach działalności i otrzymywać emeryturę? Są jakieś limity dochodów z tytułu prowadzonej działalności w tym wypadku? A może trzeba wybrać praca czy emerytura?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1) pobierz

  • [KRS-W13] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

więcej