Pytanie

28.02.2011
Posiadam dwa adresy zameldowania stały i tymczasowy - do korespondencji, gdzie jestem także tymczasowo zameldowany i mieszkam. Dotychczas wszelką korespondencję z ZUS, US i sądu regularnie otrzymuję na adres tymczasowy, wskazywany przeze mnie także jako do korespondencji. Tymczasem ZUS prowadził wobec mnie inne postępowanie administracyjne o ściągnięcie należności wysyłając korespondencję na adres stały a nie do korespondencji, która do mnie nie docierała. Inna korespondencja z ZUS dociera do mnie na adres do korespondencji. W efekcie tego postępowania powstała decyzja o zapłatę, na podstawie której ZUS wysłał upomnienie do uregulowania należności pod rygorem uruchomienia trybu egzekucji administracyjnej. O wszystkim dowiedziałem się odbierając przypadkowo to upomnienie w miejscu adresu stałego zameldowania, gdzie nie przebywam. Nie znam treści decyzji ZUS o nakazie zapłaty na podstawie, której wydano upomnienie i nie mogłem się do niej ustosunkować, nie miałem możliwości obrony. Czy mogę domagać się przywrócenia postępowania administracyjnego i odwołania się od decyzji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

  • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

  • [VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

więcej