Pytanie

28.03.2011
U pracownika stwierdzono chorobę nowotworową i skierowano go na leczenie. Od 19 października 2010 do 31 stycznia 2011 (105 dni) przebywał na zwolnieniu L4 po czym wrócił do pracy i kontynuował ją do 14 marca 2011 (43 dni). 15 marca pracownik przyniósł kolejne zwolnienie z Kliniki Onkologii. Pytanie: Jak mamy ustalić okres zasiłkowy? Wiemy, że jest to kontynuacja leczenia, ale na druku nie ma kodu literowego A. Czy potraktować zwolnienie jako ciągłość (nie minęło 60 dni przerwy) czy potraktować jako nowy okres zasiłkowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze pobierz

  • Testamentu własnoręczny pobierz

  • Umowa o pracę na zastępstwo pobierz

więcej