Pytanie

11.04.2011
Decyzją z dnia 10 września 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzekł na podstawie art. 116, art. 107 par. 1 i par. 2 pkt 2 i 4, oraz art. 108 par. 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o mojej odpowiedzialności w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki z o.o. za zaległości z tytułu nieopłaconych przez spółkę składek na ubezpieczenie społeczne. Przedmiotowe zobowiązanie podatkowe powstało w grudniu 2004 r. z terminem wymagalności 18.01.2005 r. Od 1 lutego 2005 r. nie jestem już w zarządzie spółki. Czy zgodnie z Ordynacją podatkową lub innymi aktami prawnymi moja odpowiedzialność za to zobowiązanie się przedawnia.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • Umowa spółki komandytowej pobierz

więcej