Pytanie

20.04.2011
W spółce z o.o. prawo do reprezentacji Spółki posiada dwóch członków Zarządu działających łącznie. Czy przy tak określonym sposobie reprezentacji, umowy o pracę z pracownikami Spółki może podpisywać tylko jeden członek będący Prezesem Zarządu? Czy inny sposób reprezentacji spółki w sprawach pracowniczych można uregulować. np. w regulaminach pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-4R]Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

  • Pozew o alimenty III pobierz

  • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

więcej