Pytanie

02.08.2011
W regulaminie funduszu socjalnego firmy istnieje zapis że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego w nieprzerwanym wymiarze minimum 14 dni kalendarzowych. W oparciu o ten zapis we wniosku pracownika o dofinsowanie w rubryce wypełnianej przez komórkę kadr jest oświadczenie kadr, że pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w ilości min. 14 dni kalendarzowych w terminie od 4 lipca 2011 roku do 15 lipca 2011 roku. Pracodawca zakwestionował spełnienie przez pracownika warunku określonego w regulaminie a tym samym oświadczenie komórki kadr, iż pracownik przebywał na urlopie 14 dni kalendarzowych bowiem uznał że dni ciagłości mozna uznać tylko pomiędzy data początkową a data końcową urlopu zawartą we wniosku urlopowym a więc pomiędzy 4 a 15 lipca 2011 roku łącznie z dniami wolnymi od pracy tj 9 i 10 lipca 2011 roku. Pracownik kadr natomiast oświadczenie złożył że 14 dni liczył od 2 lipca aż do 17 lipca 2011 roku co zdaniem pracowdawcy jest oczywistą niezgodnością prawną. Czy w świetle obowiązującego prawa i podanych zapisów regulaminu pracodawca, czy pracownik kadr ma rację?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

  • Testamentu własnoręczny pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

więcej