Pytanie

16.08.2011
W okresie od 02-09-1970 do 30-04-1978 pracowałem na stanowisku montażysty, zakład już nie istnieje, na moim świadectwie pracownik nie napisał, że praca była w warunkach szczególnych. Dotąd nie mogłem udowodnić, że okres zatrudnienia od 02-09-1970 do 30-04-1978 w Przedsiębiorstwie Budowlanym „X” był pracą w szczególnych warunkach. Zwracałem się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wydanie dokumentów z archiwum, które potwierdzałyby powyższe, jednakże już w 2004 roku otrzymałem informację, że w moich aktach osobowych brak jest wymaganych dokumentów. Spotkanie z kolegą z byłej pracy, umożliwiło mi uzyskanie kserokopii jego świadectwa pracy, którą wspólnie wykonywaliśmy. Był również pracownikiem Przedsiębiorstwa „X” w latach 1968-1989 i również zajmował stanowisko montażysty i na jego dokumencie jest wpis, że pracował jako montażysta i powołując się na wykaz A dział V poz. 5 i ZUS uwzględnił mu ten okres jako pracę w szczególnych warunkach. ZUS mi tych lat nie chce uznać. Czy praca wykonywana przez dwóch równorzędnych pracowników w tym samym okresie, w tej samej firmie, na tym samym stanowisku, może być różnie kwalifikowana. Co muszę zrobić, żeby ZUS uznał mi te lata jako pracę w warunkach szczególnych.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka pobierz

  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

więcej