Pytanie

19.08.2011
Jakie informacje trzeba zamieścić w ogłoszeniu o pracę, czy są jakieś ustalone wymagania dotyczące ogłoszeń rekrutacyjnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

więcej